Sygryda Storråda – córka Mieszka I, która podbiła północą Europę

Sigrid Storråda i Olaf Tryggvasson/ fot. Wikimedia Commons