Polscy badacze w rosyjskich archiwach i akta kleru w badaniach rodzinnych [październikowy numer More Maiorum]