„Genealogia to bardzo dobry pretekst do ćwiczenia empatii i wyobraźni” – Aleksandra Dybkowska-Grefkowicz

Warsztaty, fot. Aleksandra Dybkowska-Grefkowicz

Alan Jakman

Pomysłodawca powstania periodyku More Maiorum. Od ponad 9 lat interesuje się genealogią. W tym czasie ustalił, że jego przodkowie byli niemieckimi kolonistami sprowadzonymi najprawdopodobniej do wyrębu lasów w połowie XVII w. w okolice Gór Orlickich w obecnych Czechach. Potomek pańszczyźnianych chłopów, przeciętny Polak, posiadający korzenie na dawnych kresach II RP.