Dlaczego przedstawiciele ziemiaństwa mają bardzo bogatą genealogię? [listopadowy numer More Maiorum]