Deklaracje językowe w szkołach powszechnych jako źródło do badań genealogicznych,