Tag: usc

Jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego?

Na początku poszukiwań genealogicznych najczęściej spotykamy się z sytuacją, gdy interesujące nas księgi metrykalne znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jak uzyskać odpis z USC? Czym jest odpis skrócony, a czym odpis zupełny? W Urzędach Stanu Cywilnego znajdują się księgi...

Wydawanie przez USC odpisów aktów stanu cywilnego

Okres przechowywania aktów stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego[1] (art. 28 ust. 1 pr.a.s.c.[2]). Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego (dalej USC) przechowuje przez okres: 100 lat – akty urodzenia oraz...