Tag: usc

Wydawanie przez USC odpisów aktów stanu cywilnego

Okres przechowywania aktów stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego[1] (art. 28 ust. 1 pr.a.s.c.[2]). Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego (dalej USC) przechowuje przez okres: 100 lat – akty urodzenia oraz...