Tag: kodeks Zamoyskiego

Kodeks Zamoyskiego - zapisy o szlachcicach i chłopach

Kodeks Zamoyskiego – zapisy o szlachcicach i chłopach

Szlachcice i chłopi to grupy społeczne, które pojawiają się w naszych poszukiwaniach genealogicznych. Kodeks Zamoyskiego reguluje ich prawa i obowiązki. Dzięki omówieniu tych przepisów uzyskamy pełniejszy obraz sytuacji prawnej osób w schyłkowym okresie I RP. Należy jednak pamiętać, że Kodeks…...

Sytuacja mieszczan w XVIII w.

Stopień urbanizacji Korony dorównywał swym poziomem innym krajom Europy Środkowej XVI wieku. Gorzej przedstawiało się to w Wielkim Księstwie Litewskim. Politycznie sytuacja mieszczan była jednak słabsza. Przejdźmy natomiast do XVIII wieku. Skupmy się na Kodeksie Zamoyskiego, którego pełna nazwa brzmi...