Quiz genealogiczny. Wygraj książkę z wątkiem genealogicznym „Cień przeszłości”! [wyniki i prawidłowe odpowiedzi]

Powieść „Cień przeszłości”, której głównym bohaterem jest genealog Adam Floriański, poszukujący w Archiwum Głównym Akt Dawnych, była główną nagrodą w konkursie organizowanym przez miesięcznik „More Maiorum”. Okazało się, że pytania były dość trudne i zaskoczyły wielu genealogów.

Najwięcej punktów zdobył Pan Kazimierz Laskowski, który otrzyma od nas „Cień przeszłości”!

Poniżej podajemy poprawne odpowiedzi (pogrubione zaznaczone bordowym kolorem):

Pytania:

1. Kim jest jątrew?

a) żona brata, b) siostra szwagra, c) żona teścia, d) babcia ojczysta żony

2. Przetłumacz podkreślone słowo: komornik

3. Ile ustrojów prawnych obowiązywało w pierwszych latach II RP na wszystkich terenach, które weszły w skład nowo utworzonego państwa?

a) 3, b) 4, c) 5*, d) 2 (istniało 5 ustrojów prawnych: węgierskie, pruskie, austriackie, Królestwa Polskiego oraz rosyjskie na ziemiach wschodnich włączonych bezpośrednio do carskiej Rosji)

4. Czy księża w zaborze rosyjskim mieli możliwość prowadzenia ksiąg zarówno po polsku, jak i po rosyjsku?

a) tak, b) nie (obie odpowiedzi były akceptowane, zdarzało się, że księgi były prowadzone dwujęzycznie, rosyjski był obligatoryjny)

5. Po ilu latach od zamknięcia księgi zgonów (zawierającej tylko akta zgonów) jest ona przekazywana do archiwum państwowego?

a) 100, b) 90, c) 70, d) 80

6. Na jakiej podstawie prawnej udostępniane są księgi urodzeń z 1916 roku, znajdujące się w Urzędzie Stanu Cywilnego?

a) Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach*, b) Prawo o aktach stanu cywilnego (księga przekroczyła już okres 100 lat, więc nie jest objęta prawem o aktach stanu cywilnego, nawet jeśli formalnie znajduje się jeszcze w USC)

7. Przetłumacz podkreślone słowo: rolnik, włościanin

8. Czy księgi cywilne i poszczególnych wyznań w Wielkopolsce po 1874 roku były prowadzone równolegle?

a) tak*, b) nie (poszczególne kościoły prowadziły także rejestrację w księgach wyznaniowych, niezależnie od cywilnych)

9. W którym roku wprowadzono Kodeks Napoleona w Księstwie Warszawskim?

a) 1804, b) 1808, c) 1820, d) 1806

10. Po którym wydarzeniu wprowadzono na ziemiach polskich obowiązek prowadzenia przez księży rzymskokatolickich wykazu parafian?

a) Sobór trydencki, b) Synod piotrkowski, c) Synod w Borzykowej, d) Sobór laterański V

11. Xbris – jaki to miesiąc?

a) Grudzień, b) Styczeń, c) Październik, d) Listopad

12. Co ile lat tworzone były całościowe spisy ludności w Stanach Zjednoczonych?

a) 5, b) 10, c) 20, d) 15

13. W którym z tych zespołów archiwalnych najprawdopodobniej będą znajdować się spisy ludności z 1900 roku?

a) Akta starostw powiatowych, b) Akta miast i/lub gmin, c) Akta cechowe, d) Akta prezydialne (akceptowane były obie odpowiedzi)

14. Przetłumacz podkreślone słowo: robotnik