Zobacz kim byli przodkowie Jana Pawła II!

Karol Wojtyła z żoną Emilią i pierworodnym synem Edmundem (starszym bratem papieża Jana Pawła II).

100 lat temu, 18 maja 1920 roku, w Wadowicach urodził się jako syn Karola i Emilii z Kaczorowskich – Karol Józef Wojtyła. Z pewnością warto wspomnieć kilka słów o genealogii Papieża Polaka – świętego Kościoła katolickiego.

Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Był drugim synem Karola – kapitana Wojska Polskiego, oraz Emilii z Kaczorowskich. Został ochrzczony dwa dni i miesiąc później przez Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Według rodzinnych przekazów pierwsze imię Papieża – Karol, zostało wybrane na cześć Karola Habsburga, zaś drugie – Józef, na cześć cesarza Franciszka Józefa. Wojtyłowie byli bardzo mocno związani z Austrią.

Dziadek krawiec

Ojciec Karol Wojtyła urodził się w Lipniku (ob. dzielnica Bielska-Białej), jako syn krawca Macieja oraz Anny Przeczek, córki piekarza. Dziadek Papieża – Maciej Wojtyła, miał aż cztery żony. Pierwsza – Anna Przeczek, zmarła bardzo młodo, nie skończywszy jeszcze 30 lat. Kolejne dwie żony również nie dożyły starości i umierały dwa, trzy lata po ślubie. Dopiero ostatnia żona – Maria Zalewska, przeżyła z Maciejem niespełna 30 lat. Maria jednak nie dożyła nawet 60 lat, zmarła rok przed zakończeniem I wojny światowej. Maciej Wojtyła zmarł w wieku 71 lat, został pochowany na cmentarzu w Białej.

Korzenie Wojtyłów prowadzą do Czańca, gdzie w 1815 r. rodzi się ojciec Macieja, a pradziadek Jana Pawła II, Franciszek. Został ochrzczony 12 lutego 1815 r. Co ciekawe jego imię omyłkowo zapisano w formie żeńskiej Francisca. Jego rodzice byli zagrodnikami (zagrodnik – chłop posiadający dom i gospodarstwo o obszarze nie większym niż 1/4 łana).

00008.1franciszek-wojtylaurodziny-5616

Akt urodzenia Franciszka Wojtyły. Fot. Jan Motak, ks. Stanisław Śmietana. Źródło: lipnik-janm.strefa.pl/

Najstarsi Wojtyłowie

Najstarszym przodkiem o nazwisku Wojtyła, którego ślady znajdują się w archiwach czanieckiej parafii, jest prapradziadek Karola Wojtyły – Bartłomiej. Nie jest znana dokładna data urodzenia, jednak wyliczając wiek z aktu ślubu, można wnioskować, że urodził się ok. 1788 r. Wiadomo tylko, że był synem Macieja – zagrodnika, oraz Marianny Kowalskiej.

Bardzo ciekawa jest natomiast genealogia babci Jana Pawła II – Anny Przeczek. Jej ojciec Franciszek urodził się w Dolnych Błędowicach, które obecnie znajdują się w Czechach w kraju morawsko-śląskim. Genealogia Przeczków została wywiedziona, aż do końca XVII w.! Ostatnim zapisem w czeskiej parafii jest zgon Jana Przeczka – 5xpradziadka Papieża! Zmarł w 1748 r., licząc 78 lat.

Akt zgonu Jana Przeczek. Źródło: lipnik-janm.strefa.p

Akt zgonu Jana Przeczek. Źródło: lipnik-janm.strefa.p

Matka Anny Przeczek – Maria Hess (Heß) wywodziła się z rodziny o długoletnich tradycjach sukienniczych. Jej ojciec, Jan Karol, był mistrzem sukienniczym z Białej. Co ciekawe, rodzina ta była wyznania ewangelickiego – jak wielu ówczesnych bielskich i bielskich sukienników. Hessowie (Heßowie) pochodzili z Lipnika, który powstał znacznie wcześniej niż Biała. Jednak z racji szybko postępującej urbanizacji Białej i powstających fabryk sukienniczych, postanowili tutaj zamieszkać. Protoplasta Heßów – Johann, urodził się ok. 1717 r., z zawodu był rzeźnikiem.

Przodkowie-luteranie

A jak wygląda genealogia matki Jana Pawła II? Emilia Anna Kaczorowska urodziła się w Krakowie w 1884 r. Została ochrzczona prawie trzy tygodnie po narodzinach, 13 kwietnia 1884 r. w parafii św. Mikołaja. Ojciec Feliks Kaczorowski pochodził ze wschodniej Polski – urodził się w Szczebrzeszynie. Dwukrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Pierwszy raz w kościele Opatrzności Bożej w Białej z Marią Anną Scholz, babcią Papieża, drugi raz z Joanną Antoni.

00056.1jan-schulz

Akt urodzenia Jana Schultz. Fot. Jan Motak. Źródło: lipnik-janm.strefa.pl

Scholzowie, podobnie jak wcześniej wspomniani Heßowie, pochodzili z Białej. Ich metryki znajdują się w kościele Opatrzności Bożej. Ojciec Anny Marii – Jan Franciszek, z zawodu był szewcem. 3xpradziadek Jana Pawła II – Jan Schultz (Scholz) urodził się w 1758 r. w Lipniku. Co ciekawe, chrzestnymi byli wyznawcy luteranizmu – Beniamin Zeliger, Joanna Mayerowa oraz Anna Wiznerowa.

Wywód przodków Jana Pawła II jest bardzo rozległy. Omówienie każdego antenata z osobna byłoby jak napisanie porządnej książki, dlatego wybrałem, moim zdaniem, najciekawsze informacje związane z genealogią Papieża. Zachęcam jednak do spojrzenia na drzewo genealogiczne (wywód przodków) Jana Pawła II, który został opracowany kilka lat temu przez genealoga z Bielska-Białej – Jana Motaka. Genealogia Papieża Jana Pawła II.

Alan Jakman

Pomysłodawca powstania periodyku More Maiorum. Od ponad 9 lat interesuje się genealogią. W tym czasie ustalił, że jego przodkowie byli niemieckimi kolonistami sprowadzonymi najprawdopodobniej do wyrębu lasów w połowie XVII w. w okolice Gór Orlickich. Publikuje artykuły dotyczące historii rodzinnego miasta w portalu bielsko.biala.pl.