Ponad 600 tysięcy nowych skanów w szukajwarchiwach.pl! [wykaz udostępnionych metryk]

30 września 2016 roku dokonano trzeciej w tym roku aktualizacji  w serwisie, gromadzącym skany z zasobów archiwów państwowych szukajwarchiwach.pl. Portal zawiera obecnie ponad 21 mln skanów!

Nowe skany pozwolą pogłębiać wiedzę o historii rodziny. Wśród dokumentów znalazły się choćby skany z XIX-wiecznych aktów stanu cywilnego dotyczących blisko 100 miejscowości z Wielkopolski czy wyczekiwane od długiego czasu arkusze spisów ludności z Łodzi (lata 1916–1920). W serwisie udostępniono także dokumentację dotyczącą działalności Komitetu Narodowego Polskiego oraz przedwojenne akta Komendy Głównej Policji Państwowej w Warszawie.

Opublikowane skany pochodzą z archiwów państwowych w Łodzi, Kaliszu, Piotrkowie Trybunalskim i Poznaniu, a także z Archiwum Akt Nowych oraz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2016 roku serwis przekroczył liczbę 20 mln skanów metryk i dokumentów pozametrykalnych. Wśród wielu aktów, dotyczących naszej rodziny, można odnaleźć metryki najbardziej znanych osób w Polsce, które w znacznym stopniu pozwoliły na odtworzenie ich genealogii.

Wykaz udostępnionych metryk i innych dokumentów tutaj.

Źródło: archiwa.gov.pl

Alan Jakman

Pomysłodawca powstania periodyku More Maiorum. Od ponad 9 lat interesuje się genealogią. W tym czasie ustalił, że jego przodkowie byli niemieckimi kolonistami sprowadzonymi najprawdopodobniej do wyrębu lasów w połowie XVII w. w okolice Gór Orlickich. Publikuje artykuły dotyczące historii rodzinnego miasta w portalu bielsko.biala.pl.