Plan NDAP: do 2023 roku w Internecie znajdzie się 55 milionów cyfrowych kopii materiałów archiwalnych

fot. facebook.com/ArchiwaPanstwowe/

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych podpisał Strategię digitalizacji zasobu archiwów państwowych na lata 2018-2023. W dokumencie zapisano, że w 2023 roku liczba cyfrowych kopii materiałów archiwalnych ma wynieść 55 mln.

Pełny zasób archiwów państwowych w Polsce wynosi obecnie 46 milionów jednostek archiwalnych, które zajmują łącznie 337 kilometrów. Wśród materiałów znajdują się rękopisy, pieczęcie, mapy, maszynopisy, rysunki techniczne, druki, fotografie, filmy i nagrania dźwiękowe. Najstarszy obiekt przechowywany w zasobie archiwów państwowych to XII-wieczny dokument spisany na pergaminie. Najmłodsze, współczesne przekazywane są już w postaci elektronicznej.

Od 2007 roku z każdym rokiem w sieci pojawia się coraz więcej skanów materiałów archiwalnych, obecnie udostępniono ich blisko 36 mln.

Realizacji założeń Strategii digitalizacji służą następujące cele strategiczne:

• poszerzanie cyfrowej dostępności zasobu archiwów państwowych,
• zapewnianie możliwości ponownego wykorzystywania zasobu archiwów państwowych,
• budowanie wizerunku archiwów państwowych jako instytucji dostarczających źródła wiedzy,
• zapewnianie cyfrowego dostępu do materiałów archiwalnych, niezależnie od formy i rodzaju oryginału,
• wspomaganie zadania wieczystego przechowywania materiałów archiwalnych.

Jak czytamy w dokumencie

Wykonanie drugiego i trzeciego celu operacyjnego do 2023 roku przewiduje się na poziomie 55 milionów cyfrowych kopii materiałów archiwalnych , z których minimum 41 milionów może zostać udostępnionych w ramach realizacji pierwszego celu operacyjnego.

Strategia… dokładnie omawia zadania archiwów w kolejnych etapach i określa ich termin. Z całą treścią dokumentu można zapoznać się tutaj.

[rate]

Alan Jakman

Pomysłodawca powstania periodyku More Maiorum. Od ponad 9 lat interesuje się genealogią. W tym czasie ustalił, że jego przodkowie byli niemieckimi kolonistami sprowadzonymi najprawdopodobniej do wyrębu lasów w połowie XVII w. w okolice Gór Orlickich. Publikuje artykuły dotyczące historii rodzinnego miasta w portalu bielsko.biala.pl.