Metryki z Ukrainy dostępne online na Family Search! [jak uzyskać do nich dostęp?]

Księgi metrykalne z lwowskiego archiwum, które zostały zdigitalizowane przez mormonów, dotychczas dostępne były wyłącznie w Centrach Historii Rodziny. 9 czerwca 2018 roku Family Search wydało oficjalną informację.

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie gromadzi przede wszystkim metryki z obwodu lwowskiego, zarówno te greko-, jak i rzymskokatolickie. Przy zasobie tego archiwum dotychczas widniał „kluczyk” oznaczający, że księgi dostępne są tylko na komputerach mormońskich.

9 czerwca 2018 roku Family Search na portalu Facebook poinformowało, że wszyscy zarejestrowani użytkownicy mają od teraz dostęp do zdigitalizowane zasobu lwowskiego archiwum. Tym samym wiele niedostępnych dotychczas ksiąg, można oglądać z każdego miejsca na świecie.

Poszczególnych metryk nie można jednak pobierać – funkcja ta jest zablokowana. Jednym sposobem jest zrobienie zrzutu ekranu.

Jak uzyskać dostęp?

Miejscowości możemy szukać na dwa sposoby:

  1. W „Catalogu” wpisujemy nazwę parafii:
  2. Następnie klikamy „Search” i wybieramy parafię (rzymsko- albo greckokatolicką):
  3. Po wybraniu parafii, po prawej stronie klikamy na ikonę aparatu (trzeba być zalogowanym). Następnie w przeglądarce otworzą nam się zdjęcia metryk:

Innym sposobem jest przejście do zasobu „Ukraine, Western Ukraine Catholic Church Book Duplicates, 1600-1937” poprzez ten link. W rzeczywistości znaleźć tam można nie tylko księgi obrządku wschodniego, ale także rzymskokatolickie. Zasób jest błędnie opisany.

Życzymy owocnym poszukiwań!