Księgi ewangelickie z berlińskiego archiwum dostępne online! Gdzie je znaleźć?

Zrzut ekranu portalu archion.de

Evangelisches Zentralarchiv in Berlin, czyli Centralne Archiwum Kościoła Ewangelickiego w Berlinie udostępniło część swoich zbiorów w Internecie. Wśród materiałów znajduje się wiele akt metrykalnych z dzisiejszych terenów Polski, w szczególności z regionu północno-zachodniego.

Dotychczas poszukiwania w archiwum można było prowadzić jedynie osobiście. Z kolei koszty zleconej kwerendy za pierwsze 15 min to 15 euro, a każdy następny kwadrans to 10 euro.

Wykaz ksiąg znajduje się na stronie archiwum (klik), z kolei skany dostępne są w portalu Archion.de. Na stronie należy się zarejestrować i wykupić tzw. paszport. Koszt abonamentu to np. 19,90 euro, co umożliwia przeglądanie ksiąg przez 30 dni i ściągnięcie 50 plików. Dostępna jest również subskrypcja trzymiesięczna oraz roczna. Po upływie wykupionego „czasu” nie ma potrzeby usuwania konta – opłaty nie są pobierane automatycznie z naszego konta. Płatności można dokonać poprzez system PayPal, przekaz pieniężny, kartę kredytową oraz z terenu Niemiec bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy.

Do przeglądania plików niezbędny jest program obsługujący pliki PDF (np. darmowy Adobe Acrobat).

Informacja: Beata Bistram.