[konferencja w Warszawie] O badaniach w archiwach rosyjskich i estońskich

kofnerencja

19 czerwca 2021 roku odbędą się trzecie już Środkowoeuropejskie Spotkania Genealogiczne. Tym razem, z uwagi na sytuację pandemiczną, konferencja dostępna będzie wyłącznie formule online. Na uczestników – całkowicie bezpłatnie – czekają bardzo ciekawe wykłady!

Konferencja organizowana jest przez Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne wraz z Archiwum Państwowym w Łodzi we współpracy z niemieckim stowarzyszeniem genealogicznym AGoFF (Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher) już trzeci rok z rzędu. W pierwszym roku w formule stacjonarnej, w drugim – jako wykłady dostępne online, w tym wyłącznie w formie dostępnej live (na żywo).

Konferencja w Warszawie: wykładowcy z Estonii i Rosji

W programie konferencji znajdują się wykłady gości z Rosji, Estonii, Niemiec i Białorusi. Dr Henadzi Siemianczuk – archeolog, historyk i adiunkt w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przedstawi wykład pt. Genealog w Narodowym Archiwum Historycznym w Grodnie. Agnieszka Janik – starszy kustosz w łódzkim archiwum – zapozna słuchaczy ze źródłem, jakim są księgi ludności niestałej. Fred Puss – asystent w Instytucie Filologii Estońskiej – zaprezentuje źródła do badań genealogicznych w Estonii. Pośród prelegentów są także: Murat Timurowicz Valiev – dziennikarz i genealog, który opowie o możliwościach i zasadach korzystania z Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu, a Harald F. Wenske – przedstawi historię wolnomularstwa w Polsce i na Dolnym Śląsku.

Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań bezpośrednio po wykładzie.

Pełny program dostępny jest tutaj.

Aby uczestniczyć w wydarzeniu, konieczna jest bezpłatna rejestracja. Więcej informacji tutaj.

Patronat medialny nad 4. Środkowoeuropejskimi Spotkaniami Genealogicznymi objął kwartalnik genealogiczny More Maiorum.

Alan Jakman

Pomysłodawca powstania periodyku More Maiorum. Od ponad 9 lat interesuje się genealogią. W tym czasie ustalił, że jego przodkowie byli niemieckimi kolonistami sprowadzonymi najprawdopodobniej do wyrębu lasów w połowie XVII w. w okolice Gór Orlickich. Publikuje artykuły dotyczące historii rodzinnego miasta w portalu bielsko.biala.pl.