Jakie mikrofilmy zostaną udostępnione w szukajwarchiwach.pl? [wykaz zespołów]

Pod koniec lutego 2017 roku Narodowe Archiwum Cyfrowe opublikowało listę skanów, które zostaną umieszczone w portalu szukajwarchiwach.pl w kolejnych miesiącach. Obejmuje ona ponad 120 zespołów z kilku archiwów.

Lista zawiera wiele zespołów archiwalnych, których zawartość może przyczynić się do pogłębienia wiedzy o historii rodziny. Zawiera ona wyłącznie skany wykonane z mikrofilmów. I nie obejmuje skanów przygotowywanych przez archiwa państwowe z oryginałów materiałów archiwalnych przekazywanych na bieżąco. Najwięcej z nich opublikuje Archiwum Państwowe w Lublinie oraz Poznaniu. Pośród nich, oprócz akt metrykalnych, udostępnione zostaną akta miast i gmin, księgi sądowe i wiele innych.

Przypomnijmy, że na początku tego roku, Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło ponad 1,5 mln skanów. Dziś baza liczy prawie 23 mln dokumentów. Więcej informacji o styczniowej aktualizacji tutaj.

Wykaz zespołów, których skany mają zostać opublikowane w szukajwarchiwach.pl w 2017 roku, do pobrania tutaj.

 

Alan Jakman

Pomysłodawca powstania periodyku More Maiorum. Od ponad 9 lat interesuje się genealogią. W tym czasie ustalił, że jego przodkowie byli niemieckimi kolonistami sprowadzonymi najprawdopodobniej do wyrębu lasów w połowie XVII w. w okolice Gór Orlickich. Publikuje artykuły dotyczące historii rodzinnego miasta w portalu bielsko.biala.pl.