Dziedziczenie lęku po przodkach, teczki służb bezpieczeństwa i akta z IPN-u [listopadowy numer More Maiorum]

 

Czy po przodkach dziedziczymy także lęki, talenty i traumatyczne przeżycia? Jak w genealogii mogą przydać się akta organów bezpieczeństwa? I jak uzyskać dostęp do dokumentów z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej?

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w listopadowym numerze „More Maiorum”!

Spis treści:

 1. „Po przodkach dziedziczymy nie tylko wygląd, ale także lęki, zainteresowania oraz traumatyczne przeżycia” – wywiad z Katarzyną Drogi
 2. Genealogiczna pracownia Mariusza Żebrowskiego,
 3. Akta organów bezpieczeństwa państwa i służb mundurowych w badaniach rodzinnych,
 4. W pruskich mundurach walczyli o Polskę. Zamordowali ich hitlerowcy,
 5. Warszawa odzyskuje niepodległość. Pierwsze dni wolności nie były łatwe,
 6. Od zamku przez pałac do dworu, czyli historia Drzewicy,
 7. Jak uzyskać dostęp do akt przechowywanych w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej?
 8. Z małopolskiej wsi przez Wołyń do USA. Historia rodziny Baranków,
 9. Jakie korzenie ma dzień Wszystkich Świętych?
 10. Księgarnia genealoga,
 11. Historie z powstania 1863.

Listopadowy numer miesięcznika „More Maiorum” można bezpłatnie pobrać poniżej: