Dr Wojciech Woźniak – dyrektor NAC, nowym Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych!

Wojciech Woźniak na II Dorocznej Konferencji Międzynarodowej Rady Archiwów w Gironie/ fot. Maciej Zdunek, Wikimedia Commons

Portal Archiwista24 poinformował, że nowym Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych został dr Wojciech Woźniak.

16 marca 2016 roku dr Wojciech Woźniak, który od października 2012 roku pełnił funkcję dyrektora Naczelnego Archiwum Cyfrowego, został naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych. 1 lutego 2016 roku Prezes Rady Ministrów odwołał z tego stanowiska dr. hab. Władysława Stępniaka, który kierował archiwami państwowymi od sierpnia 2011 roku.

Nowy Dyrektor archiwów państwowych w 1999 roku ukończył studia w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. 5 lat później uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Przez 10 lat był pracownikiem Archiwum Państwowego w Opolu, następnie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, a od października 2012 roku został jego dyrektorem.

Od 2008 roku dr Wojciech Woźniak uczestniczy w pracach nad Zintegrowanym Systemem Informacji Archiwalnej ZoSIA. Wierzymy, że dzięki świeżemu spojrzeniu na działalność archiwów państwowych, a młody wiek nowego dyrektora, pozwoli w maksymalnym stopniu przenieść zasób archiwalny do świata Internetu.

Alan Jakman

Pomysłodawca powstania periodyku More Maiorum. Od ponad 9 lat interesuje się genealogią. W tym czasie ustalił, że jego przodkowie byli niemieckimi kolonistami sprowadzonymi najprawdopodobniej do wyrębu lasów w połowie XVII w. w okolice Gór Orlickich. Publikuje artykuły dotyczące historii rodzinnego miasta w portalu bielsko.biala.pl.