Kategoria: Prawo a genealogia

ochrona czci

Ochrona „czci” i „prywatności” osoby zmarłej

Zmarłemu jest niewątpliwie obojętne, co o nim piszą, ale nie jest obojętne jego bliskim. Co o ochronie „czci” i „prywatności” osoby nieżyjącej stanowi polskie prawo? Ochrona czci: prawa osobiste po śmierci De mortuis aut bene, aut nihil (O zmarłych albo...

Wydawanie przez USC odpisów aktów stanu cywilnego

Okres przechowywania aktów stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego[1] (art. 28 ust. 1 pr.a.s.c.[2]). Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego (dalej USC) przechowuje przez okres: 100 lat – akty urodzenia oraz...

Wpisanie imienia ojca w aktach

Podczas poszukiwań rodzinnych niejednokrotnie natrafiamy na akty stanu cywilnego, w których ojciec nie jest wpisany albo informacja o nim została dopisana kilka lat po narodzinach dziecka… Według art. 62 dekretu z dnia 25 września 1945 r. Prawo o aktach stanu...