2021

MORE MAIORUM

Nr 1 (88) | STYCZEŃ-MARZEC 2021

 1. Nowości w szukaj_w_archiwach.pl
 2. Nowości w bazach genealogicznych.
 3. „Poszukiwania przodków na terenie obecnej Litwy to duże wyzwanie”. Wywiad z Laimonasem Gryvą.
 4. Pierwsze kroki w genealogii genetycznej.
 5. Źródła do poszukiwań genealogicznych w Kanadzie.
 6. Jak i gdzie poszukiwać dokumentów z pobytu krewnych w sanatoriach i uzdrowiskach?
 7. Listy, spisy, zestawienia i inne przydatne źródła do badań genealogicznych.
 8. Księgi metrykalne w Serbii. Historia rejestrów.
 9. Losy pewnego paszportu z Toporzyska.
 10. Służba wojskowa Żydów z Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.
 11. Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego poza granicami do księgi właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
 12. O polskości na Zaolziu.
 13. XVIII- i XIX-wieczni warszawscy drukarze z mojej rodziny.
 14. Ferdynand Kloch – artysta zapomniany. Młodość.
 15. Niedokończona historia obolesiu.
 16. Orędownik jedwabnictwa… i przeciwnik lamp otożenowych.
 17. Co wspólnego ma pałac w Starym Gostkowie z lożą masońską?
 18. Ostatni właściciele majątku Maliszewo.
 19. O genealogii kryminalnej.
 20. Krótka historia imion.
 21. Genealogiczne nowości.
 22. Biblioteka genealoga.
 23. Wydarzenia dla genealoga.