125 lat temu urodził się Władysław Anders [akt urodzenia]

125 lat temu, 11 sierpnia 1892 r., niedaleko Kutna, w miejscowości Błonie, urodził się Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych – Władysław Albert Anders.

Jego ojciec – Albert, był agronomem i zarządca dóbr, matka – Elżbieta z Tauchterów, zajmowała się wychowaniem piątki dzieci. Rodzina wywodziła się z Inflant, była wyznania ewangelickiego.

Anders w wieku 18 lat dostał powołanie do armii rosyjskiej, jako rezerwista ukończył sześć semestrów na politechnice w Rydze. Po wybuchu I wojny światowej został ponownie powołany do armii, tym razem w stopniu porucznika. W lutym 1917 roku ukończył kurs Akademii Sztabu Generalnego w Piotrogrodzie.

Po zakończeniu działań wojennych i odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Anders pomagał w rozbrajaniu niemieckich żołnierzy, a następnie wstąpił do odradzającego się Wojska Polskiego.

Anders1

Akt urodzenia Władysława Alberta Andersa

Władysław Anders najbardziej znany jest z bitwy o Monte Cassino. We wrześniu 1939 r. dostał się do niewoli radzieckiej. Podpisanie paktu Sikorski-Majski pozwoliło, by na terenie ZSRR stworzyć Armię Polską. Jej dowódcą został Władysław Anders, który wcześniej uzyskał stopień generała dywizji. Od wiosny 1944 Armia Andersa uczestniczyła w walkach na froncie włoskim. W maju brała udział w walkach o Monte Cassino.

Po wojnie władze komunistyczne odebrały Andersowi polskie obywatelstwo, a także szlify generalskie, co było skutkiem tego, że zdecydował pozostać w Wielkiej Brytanii. Tam organizował pomoc dla byłych żołnierzy i innych Polaków.

Władysław Anders zmarł 12 maja 1970 r. w Londynie Został pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym w Monte Cassino. Po upadku komunizmu w Polsce, przywrócono mu pośmiertnie obywatelstwo.

 

Górna fot. Wikimedia Commons

 

Alan Jakman

Pomysłodawca powstania periodyku More Maiorum. Od ponad 9 lat interesuje się genealogią. W tym czasie ustalił, że jego przodkowie byli niemieckimi kolonistami sprowadzonymi najprawdopodobniej do wyrębu lasów w połowie XVII w. w okolice Gór Orlickich. Publikuje artykuły dotyczące historii rodzinnego miasta w portalu bielsko.biala.pl.