Znajdź swojego przodka pośród 200 000 nazwisk z poznańskich kart meldunkowych

fot. szukajwarchiwach.pl

Kilka kliknięć, wyszukanie właściwego nazwiska i imienia, sprawdzenia czy to na pewno szukany przodek i o to mamy, skan karty meldunkowej! A wszystko nie odchodząc od komputera.

Osoby, których przodkowie w latach 1870–1931 mieszkali w Poznaniu, mogą bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń odnaleźć swoich antenatów w kartach meldunkowych, których skany są udostępnione w Internecie.

Blisko 1100 pudeł i niespełna 1 000 000 kart meldunkowych – po prawie 10 latach gigantyczną pracę digitalizowania tych dokumentów zakończyło Archiwum Państwowe w Poznaniu. Skany udostępniono w portalu e-kartoteka.net. Obecnie trwa indeksacja zespołu – dotychczas spisano ok. 200 000 nazwisk, a to nawet nie połowa udostępnionych archiwaliów.

screen portalu e-kartoteka.net

screen portalu e-kartoteka.net

Karty meldunkowe oprócz podstawowych danych o osobie, takich jak imię, nazwisko, rok i miejsce urodzenia, zawierają również informacje o zawodzie, służbie wojskowej, dacie zawarcia związku małżeńskiego.

Archiwum Państwowe w Poznaniu prowadzi także digitalizację ksiąg Urzędów Stanu Cywilnego, które znajdują się w jego zasobie. Wszystkie zeskanowane archiwalia udostępniane są w serwisie szukajwarchiwach.pl.

Źródło: informacje własne oraz gloswielkopolski.pl

Alan Jakman

Pomysłodawca powstania periodyku More Maiorum. Od ponad 9 lat interesuje się genealogią. W tym czasie ustalił, że jego przodkowie byli niemieckimi kolonistami sprowadzonymi najprawdopodobniej do wyrębu lasów w połowie XVII w. w okolice Gór Orlickich. Publikuje artykuły dotyczące historii rodzinnego miasta w portalu bielsko.biala.pl.