Władysław Reymont, Bańcerek czy Regimant? Tajemnicza genealogia noblisty [metryki i wywód przodków]

fot. Wikimedia Commons

Marcin Marynicz

Dziewiętnastoletni genealog-amator z niespełna 8-letnim doświadczeniem. Student I roku administracji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim Autor blogu „Przodkowie z Tamtych Lat”. Oprócz historii rodziny, pasjonują go także podróże i amatorska fotografia.