„Ubolewam nad tym, że prawdziwych Polaków na Białorusi pozostało naprawdę niewielu” [kwietniowy numer More Maiorum]