Czy Twój pradziadek był bigamistą? [z dawnych archiwaliów policyjnych]

Notatka nt. bigamisty z Bielska/ fot. Alan Jakman, zespół nr 188, AP w Bielsku-Białej

Alan Jakman

Pomysłodawca powstania periodyku More Maiorum. Obecnie studiuje Dziennikarstwo Ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od ponad 8 lat interesuje się genealogią. W tym czasie ustalił, że jego przodkowie byli niemieckimi kolonistami sprowadzonymi najprawdopodobniej do wyrębu lasów w połowie XVII w. w okolice Gór Orlickich w obecnych Czechach. Potomek pańszczyźnianych chłopów, przeciętny Polak, posiadający korzenie na dawnych kresach II RP.