Trudny niemiecki neogotyk, częste błędy w kronikach rodzinnych i niesamowite nowe źródło w archiwum [marcowy numer More Maiorum]

Jak opanować trudne niemieckie pismo neogotyckie, by swobodnie odczytywać akta metrykalne? Jakich błędów powinien unikać genealog, chcący napisać kronikę bądź książkę rodzinną? Czy przechowywane w archiwach drzewa genealogiczne mogą być źródłem wiedzy o naszych przodkach? Odpowiedzi na te i wiele...