Dziedziczenie lęku po przodkach, teczki służb bezpieczeństwa i akta z IPN-u [listopadowy numer More Maiorum]

  Czy po przodkach dziedziczymy także lęki, talenty i traumatyczne przeżycia? Jak w genealogii mogą przydać się akta organów bezpieczeństwa? I jak uzyskać dostęp do dokumentów z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w listopadowym numerze „More...