Tag: poszukiwania na ukrainie

Nietradycyjne źródła danych genealogicznych na Ukrainie

Sprawy dotyczące nadania obywatelstwa, dowody osobiste, wykazy wyborców, deklaracje językowe oraz inne pozametrykalne archiwalia do poszukiwań przodków na dawnych wschodnich terenach II Rzeczpospolitej. Co w nich znajdziemy? Dokumenty, które są opisane w tym artykule, można znaleźć niemal w każdym, leżącym...

Ukraińskie muzea jako źródło dla genealoga

Odwiedzając ukraińskie archiwa, często zauważałem brak niektórych roczników dokumentów. W archiwach obwodowych w Łucku i w Równem, wśród metryk prawosławnych z Wołynia, w wielu miejscowościach brakowało ksiąg z lat 1860–1910. W „More Maiorum” nr 11(34)/2015 ukazał się artykuł p. Małgorzaty...