Ślady okupacji niemieckiej i sowieckiej w archiwach a poszukiwania genealogiczne [genealog w archiwum]

Pierwsze lata po II wojnie światowej były okresem natężonej pracy wielu instytucji. Akta wówczas wytworzone, opisujące losy milionów ludzi w czasie działań wojennych, mogą być dla genealogów niezwykłym materiałem do badań rodzinnych. Co w nich znajdziemy? We wrześniu 1939 roku...