Działalność majątkowa rodów włościańskich na terenie dawnego Mazowsza

Poszukiwania genealogiczne pozwalają na ustalenie przodków, a niekiedy umożliwiają pozyskanie cennych informacji odnoszących się do stosunków majątkowych czy nawet zwyczajów handlowych. Taką historię można poznać przez pryzmat rodu Różyckich. Historia rodzin włościańskich nie wydaje się tak pasjonująca, jak ściśle powiązane...