Akta PZPR i dokumenty policji państwowej w służbie genealogii. Co w nich znajdziemy? [wrześniowy numer More Maiorum]

Co dzieli, a co łączy genealogów zawodowych i amatorów? Jakie dane o krewnych znajdziemy w aktach PZPR i innych partii politycznych? Gdzie szukać akt policyjnych i czy są one przydatne badaniach genealogicznych? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w najnowszym numerze...