Deklaracje językowe w szkołach powszechnych jako źródło do badań genealogicznych,

Alternatywą do poszukiwań genealogicznych mogą być deklaracje językowe wypełniane najczęściej przez jednego z rodziców bądź prawnych opiekunów uczniów szkół powszechnych na Kresach Wschodnich. Co w nich znajdziemy? Gdzie ich szukać? Deklaracje językowe były wypełniane na podstawie artykułu 3 ustawy z...