Ponad 100-letni powstaniec wielkopolski, biblioteki w archiwach państwowych i wywiad z irlandzkim genealogiem [grudniowy numer More Maiorum]

Czy udział ponad 100-letniego Łukasza Przybylskiego w powstaniu wielkopolskim jest prawdą czy legendą? Co o współpracy genealogów zawodowych i amatorów sądzi Irlandczyk Paul Gorry? I z jakich źródeł możemy skorzystać w bibliotece archiwum państwowego? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w...