Księgi ewangelickie z berlińskiego archiwum dostępne online! Gdzie je znaleźć?

Evangelisches Zentralarchiv in Berlin, czyli Centralne Archiwum Kościoła Ewangelickiego w Berlinie udostępniło część swoich zbiorów w Internecie. Wśród materiałów znajduje się wiele akt metrykalnych z dzisiejszych terenów Polski, w szczególności z regionu północno-zachodniego. Dotychczas poszukiwania w archiwum można było prowadzić...