Nowy budynek Archiwum Państwowego w Łodzi za prawie 70 mln złotych. Porozumienie z samorządem miejskim

W środę 20 marca o godzinie 14.30, w roku 100-lecia sieci archiwów państwowych, w obecności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka, zostanie podpisana – przez Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską i dyrektora Archiwum Państwowego w Łodzi Piotra Zawilskiego – umowa...