Akta sądów, dawne kwerendy i poszukiwania rodzinne w rodzinach mieszanych [jubileuszowy numer More Maiorum]

Jakie dokumenty możemy znaleźć w XIX- i XX-wiecznych aktach sądowych? Jakie znaczenie dla rodzin mieszanych mogą mieć poszukiwania genealogiczne? I co możemy odnaleźć w teczkach kwerend archiwalnych sprzed 150 lat? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań odnajdziecie w lutowym,...