„Szpiegowska grupa Andersa” – jak pisano o procesie rtm. Pileckiego w dawnych gazetach?

Dziennik Łódzki. 1948-03-05 R. 4 nr 64/ BC Regionalia Ziemi Łódzkiej