Spisy ludności, czyli pomoce dla rodzinnego historyka [genealog w archiwum]

Wypełnianie arkuszy spisowych przez kobiety wiejskie z Bronowic k. Krakowa/ fot. NAC