„Śniegi y mrozy”, czyli Wielkanoc w 1771 roku w wielkopolskiej wsi

fot. Polona.pl