Ślady okupacji niemieckiej i sowieckiej w archiwach a poszukiwania genealogiczne [genealog w archiwum]

Karta z kartoteki Miejskiego Komitetu Opieki Społecznej w Krakowie osoby zabranej na roboty przymusowe do Niemiec w 1939 r., fot. ANK, zespół akt 29/824 Miejski Komitet Opieki Społecznej w Krakowie.