“Powinniśmy się odwoływać od decyzji odmowy dostępu do akt” – Michał Jan Marciniak [wywiad]