Jak poszukiwać przodków w rejestrach gruntowych? [marcowy numer More Maiorum]

Jakie dane o przodkach znajdziemy w dokumentach urzędowych wytworzonych do roku 1950? Co wiemy o genealogii Wincentego Pstrowskiego? Gdzie poszukiwać tzw. metryk józefińskich i franciszkańskich? I jakie ciekawostki dla historyków rodzinnych kryje austriacki kodeks cywilny z 1811 roku?

Spis treści marcowego numeru More Maiorum:

 1. “Metryka franciszkańska i józefińska znacznie ułatwiają pracę genealoga” – rozmowa z Danielem Nowakiem,
 2. Genealogiczna pracownia Mariusza Żebrowskiego,
 3. Powojenne dokumenty urzędowe wytworzone do roku 1950 a badania genealogiczne,
 4. “Kto wyrobi więcej ode mnie?”. Genealogia Pstrowskiego,
 5. Przodkowie Ireny Sendlerowej. Przyczynek do genealogii po mieczu,
 6. Powszechny kodeks obywatelski z 1811 roku w badaniach rodzinnych,
 7. Ludność wsi Gołaczewy na podstawie księgi metrykalnej małżeństw,
 8. “Kryminał z wątkiem genealogicznym był realizacją moich marzeń” – rozmowa z Grzegorzem Gołębiowskim,
 9. Konflikty polsko-żydowskie. Wystarczył błahy powód, by wybuchły zamieszki,
 10. Historia mieszkańców Śląska na początku XX wieku na przykładzie rodzin robotniczych,
 11. Wierzenia naszych przodków w czarownice,
 12. Księgarnia genealoga,
 13. Historie z powstania 1863,
 14. Pojęcie czasu na wsi i obrona przed kradzieżą – z kroniki żurawickiej.

 • Jeśli ktoś ma kłopoty z pobraniem marcowego numeru More Maiorum (zbyt wolne łącza internetowe) może skorzystać z tego linku.