Poeci, którzy nie napisali ani słowa i historyk, których opisał życie poetów

2. Rozalia i Wojciech Grzegorczykowie, fot. Jan Świderski/ fot. Rozalia i Wojciech Grzegorczykowie z Krajna, Wiersze [b.m.] 1972