Plan NDAP: do 2023 roku w Internecie znajdzie się 55 milionów cyfrowych kopii materiałów archiwalnych

fot. facebook.com/ArchiwaPanstwowe/

Alan Jakman

Pomysłodawca powstania periodyku More Maiorum. Od ponad 9 lat interesuje się genealogią. W tym czasie ustalił, że jego przodkowie byli niemieckimi kolonistami sprowadzonymi najprawdopodobniej do wyrębu lasów w połowie XVII w. w okolice Gór Orlickich. Publikuje artykuły dotyczące historii rodzinnego miasta w portalu bielsko.biala.pl.