Nowy budynek Archiwum Państwowego w Łodzi za prawie 70 mln złotych. Porozumienie z samorządem miejskim

Przykładowa wizualizacja koncepcji architektonicznej nowej siedziby Archiwum Państwowego w Łodzi