Nietradycyjne źródła danych genealogicznych na Ukrainie

Świadectwo dojrzałości Włodzimierza Paszczewskiego z 1935 roku