“Moda na genealogię bywa płytka, ja szukam czegoś więcej” – dr Monika Braun

Monika Braun oraz jej 2xprababka Seweryna Żulińskich Millerowa/ fot archiwum Moniki Braun

Alan Jakman

Pomysłodawca powstania periodyku More Maiorum. Obecnie studiuje Dziennikarstwo Ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od ponad 8 lat interesuje się genealogią. W tym czasie ustalił, że jego przodkowie byli niemieckimi kolonistami sprowadzonymi najprawdopodobniej do wyrębu lasów w połowie XVII w. w okolice Gór Orlickich w obecnych Czechach. Potomek pańszczyźnianych chłopów, przeciętny Polak, posiadający korzenie na dawnych kresach II RP.