Miednoje – tabliczki

Zdjęcia tabliczek z Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje. Za Wikipedią: Na cmentarzu, o łącznej powierzchni 1,7 ha, zlokalizowano 25 zbiorowych mogił ponad 6300 jeńców obozu specjalnego w Ostaszkowie zamordowanych w 1940 roku przez NKWD w piwnicach Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie (obecnie Twer).

Licencja Creative Commons
Ten utwór (zdjęcia) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Wyszukiwarka – Katedra Polowa Wojska Polskiego „Polscy oficerowie i policjanci zamordowani przez NKWD i pochowani w Katyniu, Miednoje i w Charkowie oraz obywatele RP  z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej”

Fotografie tabliczek osób, których nazwiska zaczynają się na następujące litery:

UWAGA – zdjęcia w poszczególnych sekcjach NIE SĄ ułożone alfabetycznie.

A-B

C-F

G-J

K

L-M

N-O

P-R

S

T-U

W-Z