Księgi pamięci jako źródła do badań genealogicznych żydowskiego sztetla

Fot. Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie