Księgi ewangelickie z berlińskiego archiwum dostępne online! Gdzie je znaleźć?

Zrzut ekranu portalu archion.de