Jakie informacje o przodkach znajdziesz w dawnych dowodach tożsamości? [majowy numer More Maiorum]

Czy towarzystwa genealogiczne spełniają swoją misję? A może brakuje organizacji, reprezentującej interesy genealogów na arenie ogólnopolskiej? Jakie informacje o przodkach znajdziesz w dawnych...
10 maja 20170 DownloadsDownload